سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

کتاب اکنون و آینده ماراست نوشته احمد کسروی

اکنون و اینده ماراست

درباره کتاب :

فهرست گفتارها :

بخش یکم : زبونیهای گذشتگان
۱ خردها امروز سستی گرفته
۲ باید از گذشته آنچه نیکست برداشت و آنچه بدست بازگزاشت
۳ همیشه نگران آینده باید بود
۴ ایرانیان بکوشش بیشتر نیاز دارند تا بخودستایی
۵ گذشته و اکنون

بخش دوم : آهنگهای بدخواهانه ی سیاسی
۱ اروپاییگری
۲ تیشه های سیاست
۳ شرقشناسان
۴ دنباله ی سخن از شرقشناسان
۵ به جوانان چه حمایتی باید کرد؟

بخش سوم : غفلت از آینده
۱ گذشته و آینده
۲ این پندها را از من بپذیرید
۳ در پیرامون شت زردشت و آیین او

بخش چهارم : فلسفه و ادبیات
۱ به چه دانشی باید پرداخت؟..
۲ فلسفه و سخنان ما
۳ چرا رها نکنید؟!.
۴ بدخواهی در رخت کوشش به ادبیات
۵ بایسته ی دمکراسی اندیشه ها و سَهِشهای زنده است
۶ چرا بدآموزیهای زمان مغول را رواج میدهند؟!
۷ شعر ، شاعری و شرقشناسی
۸ سیاست شومی که در زمینه ی فرهنگ در کارست

بخش پنجم : گمراهیهای هزار ساله
۱ در پیرامون صوفیگری
۲ زیان بدآموزیهای بازمانده از گذشته
۳ گذشته دیگران را بوده و اکنون و آینده ما راست

بخش ششم : کتابهای کهن و بایاهای ما
۱ با کتابهای تاریخی خود چه رفتاری پیش گیریم؟!
۲ سنجش ناسخ التواریخ
۳ درباره ی کتاب نادرشاه
۴ چه سودی در تاریخ خواندن هست؟
۵ کتابهای تاریخی و بایاهای ما

بخش هفتم : پابندهای گران شرقیان
۱ این نه دینست که پروای آینده نکرده سرگرم گذشته هاست
۲ شیعیگری خود سرگرم گذشته ها بودنست
۳ گمراهیها تنها سست گردیده ، ولی زیانشان همچنان بازمیماند
۴ آسیب کیشها
۵ امروز این کیشها افزار دست سیاستند
۶ آیا دانشها بما آیین زندگی تواند آموخت؟!..
۷ یادگارهای دوره ی آلودگی
۸ سرچشمه ی بدآموزیها کجاست؟!..
۹ حال شرقیان در دهه های اخیر
۱۰ دین برای آنست که مردم گذشته را رها کرده رو به آینده گردانند.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان