کتاب یعقوب لیث سیستانی نوشته امیرحسین خنجی

یعقوب لیث سیستانی

درباره کتاب :

پادشاه عدالت گرای خوارجی مذهب، بزرگ‌مردی که می خواست شاهنشاهی ایران را احیا کند

نگاهی گذرا بەتاریخ سیستان: سیستانِ باستانی – تسخیر سیستان توسط عرب
خوارج در سیستان: خوارج عرب – عَیّاران (خوارج سیستانی)- برآمدنِ یعقوب لیث سیستانی
پادشاهی یعقوب لیث: براندازی امارت طاهری – برنامۀ یعقوب لیث برای احیای شاهنشاهی ایران
لشکرکشی یعقوب بەعراق بەقصدِ براندازی خلافت عباسی –  درگذشتِ یعقوب لیث – صفات یعقوب لیث
مسعودی در مروج الذهب دربارۀ یعقوب لیث نوشته که در میانِ سلاطینِ پیشینه، از ایرانی و غیر ایرانی، هیچ‌کس در سیاست و مردم‌داری و تنظیم امور سپاه و خوش‌رفتاری با سربازان و کارگزارانش، و محبت و هیبتی کە مردمش بەاو داشته باشند، همچون یعقوب لیث سیستانی نبوده است، و پس از او نیز شنیده نشده کە کسی همچون او باشد. او با کارگزاران و سربازانش چنان نیک‌رفتار بود کە همه با دل و جان در اطاعتش بودند و او را دوست می‌داشتند و هیچ کاری بی‌رضای او انجام نمی‌دادند.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان