آرشیو برچسب ها: PDF گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی «دوره پنج جلدی»

گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی

درباره : این کتاب مفصل بعنوان یک کتاب مرجع دست اول بویژه برای آگاهی محققان‌ تاریخ معاصر ایران معرفی می‌شود.کتاب در رژیم پیشین،و بمناسبت پنجاهمین سال‌ سلطنت خاندان پهلوی،از طرف کتابخانهء پهلوی تدوین گردیده است.شجاع الدین شفا در پایان جلد پنجم کتاب زیر عنوان«توضیحی کوتاه دربارهء این مجموعه»افزوده اتس: «این مجموعه در پائیز سال ۱۳۵۷،در …