آرشیو برچسب ها: کتاب هزار توهای بورخس

دانلود کتاب هزار توهای بورخس نوشته خورخه لوئیس بورخس در بوکیها

هزار توهای بورخس

درباره کتاب : شعر هزارتو جایگاه خاصی در مجموعه ی «هزارتوهای بورخس» دارد چرا که نام اثر به نوعی اشاره به همین شعر دارد . در واقع بورخس ، هزارتو را استعاره ای برای زندگی می داند. استعاره ای با وجه شبه «فراموشی» . همانگونه که لابیرنت از حفره ها و راهروهای مختلف تشکیل می …