آرشیو برچسب ها: کتاب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

دانلود کتاب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نوشته امیرحسین خنجی

فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

درباره کتاب : کتاب فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نوشته ی امیر حسین خنجی در هفت بخش شامل: گفتار نخست (مقدمات خزش قبایل عرب به درون مرزهای ایران) گفتار دوم (جنگ سرنوشت ساز قادسیه) گفتار سوم (سقوط تیسپون ئ عراق خوزستان) گفتار چهارم (سقوط غرب ومرکز وبخشی از جنوب ایران) گفتار پنجم (ترور امیرالمومنین عمر به دست …