کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی شمیسا
شاهدبازی در ادبیات فارسی
درباره کتاب : شاهدبازی در ادبیات فارسی کتابی است که به موضوع همجن س‌گرایی مردانه در ادبیات فارسی (به ویژه شعر) از دوره غزنویان تا اوایلِ دوره پهلوی می‌پردازد. این کتاب در سال 1381 در ایران منتشر و بلافاصله ممنوع ...
توسط
تومان