آرشیو برچسب ها: پرده نوشته میلان کوندرا

دانلود کتاب پرده نوشته میلان کوندرا

درباره کتاب :پسری جوان مادربزرگ پیر و نابینایش را به گردش برده ‌است. در خیابانی راه می‌روندو پسرک هرازگاه می‌گوید: مادربزرگ،مواظب باش، یک درخت اینجاست! پیرزن چون فکرمی‌کند که درجنگل راه می‌رود می‌پرد و می‌جهد.عابران پسر کوچک را شماتت می‌کنند: -پسرم چرا این طوری با مادربزرگت رفتار می‌کنی؟ و پسرک هم در جواب می‌گوید: مادربزرگ …