آرشیو برچسب ها: مکتوب پائولو کوئلیو

دانلود کتاب مکتوب نوشته پائولوکوئلیو ترجمه آرش حجازی

maktub

درباره کتاب : از کتاب : خداوند می داند یک روح را تا چه سطحی می تواند بیازماید..و هرگز از آن سطخ فراتر نمی رود. اگر قدر به عشق ورزیدن باشیم قادر به دوست داشته شدن نیز خواهیم بود فقط زمان مطرح است. آن گاه که رهایی روحم را بیاموزم از سپیده دم پیروی می …