سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

محمد تهرانی
خفاش در تاریکی پرواز می کند
آغاز داستان : تازه چشمانم گرم خواب شده بود و رخوت خواب داشت کم کم پیکر خسته و کوفته مرا در آغوش می گرفت که صدای گوشخراش و ناهنجار زنگ تلفن در اطاق طنین انداخت و مرا از جا پراند ...
کتاب قاتل خون آشام
درباره کتاب : سرهنگ جورج رئیس دسته کارآگاهان سرویس مخفی پلیس پشت میز کنفرانس نشسته بود و چند نفر از بزرگان اداره بر روی مبل های دسته طلایی و زیبا نشسته بودند و به حرفهای جورج گوش میدادند: گوش کنید ...
توسط
تومان