طهران تا عکا
طهران تا عکا
درباره کتاب : از طهران تا عکا بابیان و بهائیان در اسناد دوران قاجار نوشته عباس ام‍ان‍ت‌, ف‍ري‍دون‌ وه‍م‍ن‌ این کتاب شامل بخشی از تاریخ دوران اولیّه‌ی نهضت بابی و بهائی بر اساس بیش از هفتاد سند دولتیِ دوران قاجاریه است ...
توسط
تومان