آرشیو برچسب ها: ساموئل بکت

دانلود کتاب در انتظار گودو نوشته ساموئل بکت در بوکیها

در انتظار گودو ساموئل بکت

درباره کتاب : بیا وقتمان را با این بحث های بیهوده تلف نکنیم! (مکث، با حرارت) بیا تا فرصت هست کاری بکنیم! هر روز به وجود ما احتیاج نیست! در واقع مشخصاً به وجود ما احتیاجی نیست… بیا برای یکبار هم که شده، به بهترین وجهی، نماینده ی این نژاد متعفنی باشیم که تقدیری ظالمانه …