آرشیو برچسب ها: دانلود pdf سه رویداد و سه دولتمرد

دانلود کتاب سه رویداد و سه دولتمرد نوشته هوشنگ نهاوندی

سه رویداد و سه دولتمرد

درباره کتاب : بازیگران سیاسی دو دسته اند گروهی سیاست سازند و گروه دیگر سیاستمدار گروه اول چه خالق و واضع اندیشه سیاسی باشند و چه نباشند بر پایه اصولی سخن می گویند که فراموشی و دیگرگویی را از آنان دور می کند اما گروه دوم مجریان امر سیاسی اند و به فراخور اوضاع و …