آرشیو برچسب ها: دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی

دانلود کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران نوشته عباس میلانی در بوکیها

تجدد و تجدد ستیزی

درباره کتاب : کتاب «تجدد و تجدد ستیزی در ایران» از ۲۰ مقاله پراکنده گرد آمده است که در زمان های مختلف به رشته تحریر درآمده و سرانجام در سال ۹۹ میلادی، نویسنده با مقدمه مفصلی در هیات یک مجموعه به دست چاپ سپرده است. به همین دلیل مقدمه، سنگینی همه کتاب را بردوش دارد. …