آرشیو برچسب ها: دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان

دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بی ناس (اسکن شده)

tarikhe-jame-adyan

درباره کتاب : این کتاب دارای چهار بخش است: بخش نخست: ادیان ابتدایی وگذشته ، نویسنده دراین بخش، جایگاه دین در دوره های پیش از تاریخ وفرهنگهای ابتدایی ونیز ادیان اقوام پیشین را بررسی کرده و در کنار این موضوع، دوازده ویژگی مشترک ادیان ابتدایی را که برخی از این ویژگی ها به گونه ای …