آرشیو برچسب ها: دانلود کتاب انشعاب در بهائیت

دانلود کتاب انشعاب در بهائیت نوشته اسماعیل رائین در بوکیها

انشعاب در بهائیت

درباره کتاب : درباره ی بهائیان و بهائیگری تاکنون کتب و رسالات بیشماری نگاشته شده است، گذشته از کتب به اصطلاح « بنیانی » که پایه ی اعتقادات پیروان بر آنها نهاده شده است، یعنی آثار مربوط به سردستگان بابی، بهائی، ازلی و فرق و گروههای دیگری که همه از بابیگری منشعب شده اند [۱] …