آرشیو برچسب ها: تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری

دانلود کتاب تاریخ نیشابور نوشته ابوعبدالله حاکم نیشابوری در بوکیها

تاریخ نیشابور

درباره کتاب :تاریخ نیشابور (یا تاریخ النیسابوریّین ؛ تلفظ عربی : تاریخ نیسابور)، اثری مهم به عربی در شرح حال عالمان و محدّثان و بزرگان نیشابور، تألیف ابوعبداللّه حاکمِ نیشابوری، عالم و محدّث قرن چهارم و پنجم است. نام رایج و مشهور این کتاب در طول قرون، تاریخ نیشابور بوده، ولی گویا نام اصلی آن …