لئون ویال دوریویر

دانلود کتاب عشقبازی ناپلئون نوشته لئون ویال دوریویر در کتابخانه بوکیها

عشقبازی ناپلئون

درباره کتاب : این رمان دارای تم عشقی تاریخی می باشد .در دسامبر سال ۱۷۹۸ میلادی پس از آنکه قشون فرانسه در وادی نیل پیشرفت و قاهره پایتخت آن مملکت را تصرف نمود ژنرال نامی و سردار بزرگ این اردو (ناپلئون بناپارت) بری اینکه جلال و عظمت جمهوری فرانسه را در نظر اهالی جلوه دهد …