کتابهای شعر
منظومه ی ایرانی
درباره کتاب : محمد مختاری در منظومه ایرانی‌اش، در آمیزه ای از خیال و واقعیت از سرزمینی سخن می‌گوید که هر تکه از وجودش را چون اجزاء پراکنده یک تن واحد در اسطوره و تاریخ دیده است. او در اندیشه ...
کتاب آرایش درونی
درباره کتاب : آرایش درونی شامل چند شعر و قطعه ادبی از محمد مختاری است که با این عناوین به طبع رسیده است .آرایش درونی, غیبت, جستجو, دوازده تابلو, برزخ, یک گفتگو, هجرانی, واگویه, یک دقیقه حضور, دیدار, خواهش مدام, ...
تمرین مدارا
درباره کتاب : دو گروه مقاله‌ای که در این مجموعه گرد آمده است نوشته‌ی سال‌های ۷۵-۷۰ است. گروه اول وجوه گوناگونی از بازخوانی فرهنگ است. «طرح نظر» تحلیلی درباره‌ی مسائل نهادی و مشکلات ساختی و ریشه‌ای در فرهنگ دیروز، و ...
اسطوره زال
درباره کتاب : یک گزارش پژوهشی از زنده یاد محمد مختاری که ابعاد اسطوره ی زال، از تولد، و سپیدی (زال) و رانده شدن کودک از خانواده تا سیمرغ و رابطه ی زال با سیمرغ، زیستن زال تا دوران کیخسرو، ...
زاده ی اضطراب جهان
درباره کتاب : همه‌ی شاعران زاده‌ی اضطراب جهانند، اما شاعران این کتاب در موقعیت تراژیک و ویژه‌ای نیز گرفتار بوده‌اند که دنیای معاصر و ارزش‌هایش را سخت در خود فروپیچیده است.«مارینا تسوتایوا»، «ویژلاو نزوال»، «پیتر هوخل»، «ولادیمیر هولان»، «چزاره پاوزه»، ...
چشم مرکب
درباره کتاب : ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍رچشم مرکب دنباله‌ای است بر انسان در شعر معاصر که نخست در سال ۱۳۷۱ انتشار یافت. زنده‌نام محمد مختاری که در نقد شعر و جایگاه این گونهٔ هنری در فرهنگ معاصر نیز دستی ...
شاهنامه ی نادری
درباره کتاب : مروری بر کتاب نظم شاهنامه در ادبیات پارسی خود نهضتی بوجود آورد نهضت خاصی که هنوز پس از هزارسال از میان نرفته و نهضتی است که در نظم داستانهای حماسی یا حماسه های دینی و تاریخی از ...
منظومه های درباری ایران
درباره کتاب : کتاب منظومه های درباری ایران نوشته پوران شجیعی مروری بر کتاب کتابی است در باب اشعار و تاریخ اجتماعی ایران از دوران تسلط تازیان تا مشروطیت همراه با ابیات شاعران درباری ایران شادروان پوران شجیعی درسال 1308 ...
1 2 3 5
توسط
تومان