کریم پور حمزاوی
داعش خاورمیانه در آتش جهادگرایان
درباره کتاب : "داعش؛ خاورمیانه در آتش جهادگرایان" کتاب حاضر اثری از کریم پور حمزه ای می باشد که توسط انتشارات نوگام منتشر شده است. تنها سه سال از شکل‌گیری گروه «دولت اسلامی عراق و شام» معروف به داعش می‌گذرد ...
توسط
تومان