افسانه نجم آبادی

دانلود کتاب حکایت دختران قوچان، از یاد رفته های مشروطیت نوشته افسانه نجم آبادی

درباره کتاب : این کتاب در باره فروش دختران قوچانی به ترکمانان و ارامنه عشق آباد در بهار سال ۱۳۲۳هجری قمری در دوران حکومت آصف‌الدوله در خراسان و به اسارت رفتن زنان باشقانلو در ماه رمضان همان سال در زمان حکمرانی سالار مفخم و حمله ترکمانان به ناحیه بجنورد می باشد. اگرچه فقر رعیت و …