دانلود کتاب زنان ایران در جنبش مشروطه نوشته عبدالحسین ناهید

درباره کتاب:

نویسنده با نگاهی چپ و انقلابی به بررسی نقش زنان در انقلاب مشروطه و به تأثیر انجمن ها و گروه های زنانه در احقاق حقوق خود می پردازد. عبدالحسین ناهید از همان ابتدا تذکر می دهد که جدا کردن مبارزه برای آزادی زنان از مبارزه برای رهایی قشر زحمت کش حیله ای است از جانب سرمایه داری. این دو همراه هم اند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. دلیلش هم اینکه زنان طبقه ای جدا نیستند؛ زنان زحمتکش و زنان طبقه ی بورژوازی با هم ناسازگارند اما مردان و زنان زحمتکش یا مردان و زنان بورژوا دست در دست هم دارند. البته این دید چپ جز ابتدا و انتهای کتاب چندان آشکار نیست – هر چند گزینش افراد و اتفاق ها قطعا متأثر از نگاه نویسنده هستند

ناهید در آغاز کتاب به عوامل بیداری زنان اشاره می کند – من جمله آشنایی با فرهنگ اروپایی، جنبش های فکری در لفافه ی مذهب ( شیخیه، بابیه و … )، گشایش مدارس جدید و روزنامه ها. سپس وارد تاریخ می شود و به مصادیق حضور زنان در مبارزات مشروطه و پس از آن اشاره می کند. این مصادیق بدین ترتیب اند: فصل ۲) حضور زنان در لغو قرارداد رژی ( نهضت تنباکو )، همچون نخستین مبارزه ی جمعی ایرانیان علیه استبداد داخلی و نفوذ خارجی؛ فصل ۳) اقدامات انقلابی و مسلحانه ی زینب پاشا در تبریز ؛ فصل ۴) همراهی زنان با مهاجرت علما؛ فصل ۵) اقدامات انجمن های نسوان در فشار برای تکمیل قانون اساسی؛ فصل ۶) حمایت از تأسیس بانک ملی؛ و فصل ۷) قیام زنان علیه بمباران مجلس. در فصل نهم به گسترش ابعاد فعالیت های زنان پس از پایان استبداد صغیر می پردازد و در فصل پایانی از تأثیر انقلاب اکتبر روسیه بر زنان آزادی خواه ایرانی سخن می گوید .

منبع توضیحات :https://www.goodreads.com/book/show/30127254 / کاربر mohammad ali
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان