دانلود کتاب اسلام های متعارض نوشته امیرحسین خنجی

اسلام های متعارض

درباره کتاب :

در این کتابچه دربارۀ چگونگی پیدایش چهار اسلام متعارض و متنازع در سده‌های اول تا سوم هجری سخن خواهیم داشت و خواهیم دید کە اسلامهای خوارج و اهل تشیع و اهل سنت و معتزله چگونه و در چه شرایطی و توسط چو مردمی پدیدار شدند و با یکدیگر به نزاع افتادند
در نیمۀ سدۀ دوم هجری اسلامهای چهارگانۀ خوارج و شیعه و سنی و معتزله در جامعۀ مسلمینِ عراق فعال و با یکدیگر در ستیزۀ لفظی و مکتوب بودند؛ ولی هنوز راهی دراز در پیش بود تا هرکدام از آنها شکل نهاییِ خویش را بگیرد. از آنجا کە هرکدام از این اسلامهای چهارگانه ریشه در هویت تاریخی و باورها و سنتهای دیرینۀ سازندگانش داشت هیچ‌گاه نتوانستند کە با یکدیگر همسازی داشته باشند؛ بل‌کە هرکدام خودش را اسلام راستین و واقعی (اسلامِ نابِ محمدی) شمرد و اسلامهای دیگر ساختگی و انحرافی نامید؛ و درنتیجه، همواره با یکدیگر در تقابل ماندند و پیروانِ هرکدام از این اسلامها باورهای آن‌دیگران را تکفیر کردند و در تخطئه کردنِ اسلامهای دیگر رساله‌ها و کتابها نوشتند و در آرزوی نابود شدنِ آن اسلامهای دیگر کە انحراف از دینِ الله می‌شمردند بە روزشماری نشستند، و تا امروز نشسته‌اند و می‌گویند و می‌نویسند.
 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان